Beskrivelse 2022

Forsommertur / 30års jubilærum i Aarhus bugt

Forsommertur / 30års jubilærum for Jysk Mopa Klub, blev afholdt i Aarhus bugt i weekenden d.24-26/Juni. Turleder var Jørgen Skouboe, Simon Kortegaard & Kim Vinther Nielsen. Deltagelse af 54 Mopa'er.

Sildetur i Randers Fjord 2022

Den årlige sildetur i Randers fjord, blev afholdt på Kanal Ø'en i weekenden d.22-24/April. Turleder var Tommy Lund, deltagelse af 24 Mopa'er.


Som dagene nærmede sig kiggede jeg "Tommy Lund" på www.jyskmopa.dk tilmeldingsside "wow" 12 både var tilmeldt.

Men søndag den 17 april gik jeg lidt i panik 23 mopaer var tilmeldt, det er aldrig sket før. Så jeg hastede til Mellerup sejlklub for at høre om de kunne huse 23 biler og trailer. Det var de godt nok kede af lige denne weekend da de selv havde standerhejsning og søsætning af både. Hvad gør vi nu? Johnny formand blev kontaktet han skrev til medlemmerne, at isætning af bådene kunne forgå ved Mellerup færgeleje og Voer færgeleje. Fredag ankom de fleste både, desværre var der to frameldinger, så vi var i alt 24 både. Johnny og Torben ankom som de første til kanaløen, så de kaprede hurtig det fine madpakkehus og skabte læ med grønne presenninger tak til de to. Blandt de 24 både der ankom fredag var Tonny Toftdal, som med hjælp fra Benny lavede vildtragout over åben ild til 50 personer, mums det smagte godt stor tak til Tonny og Benny. Fredag aften blev en rigtig mopa aften med hygge, en lille smule øvitaminer, meget kaffe og
mange historier.

Lørdag morgen: Sjovt der var nogle som havde fået ondt i håret måske for meget kaffe fredag aften eller hvad. Henning Bollerup havde sørget for køb af rundstykker, som Jan Rahder kom med lørdag morgen. Henning og Jan tak for jeres hjælp. Da alle havde fået morgenmad gik silde fiskeriet i gang jeg vil antage at der blev fanget mellem 450 og 500 stk. sild nogle både forsøgte sig med at dørge efter en ørred uden held. En del både tog hjem lørdag aften med deres fangst. De resterende 10 både hyggede videre lørdag aften og spiste med velbehag Hennings saltede og ovntørrede torskehaler, de smagte godt og salten gjorte nok at der skulle en ekstra øl til, så vi ikke tørrede ind det, mente Henning. Søndag til middag, var lejren pakket sammen og kanaløen blev forladt i god ro og orden. Jeg takker de nye samt de gamle medlemmer for deres deltagelse.
M.V.H. Tommy Lund

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt på Pøt Mølle d. 06-02-2022. Tommy styrede slagets gang og Anne og Henning havde påtaget sig hvervet som kok og tjener.

Tak til alle der hjalp med afvikling af GF 2022. 

Bestyrelsen takker for god deltagelse og hjælp på generalforsamlingen.